upadłość spółki

img

Spółka z oo dokumentacja wewnętrzna z komentarzem wzorów uchwał, umów, pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism (z suplementem elektronicznym). Kompletny zbiór dokumentów wewnętrznych z możliwością ich edycji i wydruku. W nowym wydaniu wszystko o możliwości zawarcia umowy spółki wg gotowego wzorca oraz jej elektroniczna rejestracja. Unikatowy na rynku wydawniczym kompletny zespół dokumentów wewnętrznych połączonych z funkcjonowaniem spółki z o.o. Dokumenty zostały opracowane wg schematu: od utworzenia spółki i ustanawiania władz, przez m.in.: dopłaty, rozporządzanie udziałem, wyłączenia wspólnika, proporcja zysku, umowy pożyczki, aż do przemian w umowie, rozwiązania spółki czyli jej przekształcenia. Każdy dowód opatrzony zrozumiałym, praktycznym komentarzem, wskazującym podstawę prawną danej czynności i obowiązki z nią związane. Spółka z oo Kompendium podatkowe Publikacja Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa niezbędna nie tylko na rzecz osób profesjonalnie zajmujących się podatkami w spółkach, tymczasem podobnie dla członków organów w spółek. Publikacja Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe złączone z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa obejmuje odpowiedzi na na ogół pojawiające się pytania przy prowadzeniu spółki. Dodatkowym jej walorem jest na masową skalę powoływane orzecznictwo sądów administracyjnych także wyjaśnienia organów podatkowych. Pozycja stanowi wnikliwe opracowanie dostarczające Czytelnikowi informacji na temat rozliczeń podatkowych oraz problemów, które mogą wystąpić w związku z funkcjonowaniem spółki prawa handlowego. Zawiera zarówno wzory pism zgrupowanych z funkcjonowaniem spółki, jakie niewątpliwie będą przydatne w aktywności spółki.

  • nadzór właścicielski kghm przedsiębiorstwo nadzór właścicielski kghm przedsiębiorstwo
  • Umowa zlecenia w pandemii nietypowe zbiegi tytułów do ubezpieczeń Umowa zlecenia w pandemii nietypowe zbiegi tytułów do ubezpieczeń
  • Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku na Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku na
  • Odpowiedzialność członków zarządu spółki Odpowiedzialność członków zarządu spółki
  • Zamówienia w procedurze krajowej o wartości mniejszej Zamówienia w procedurze krajowej o wartości mniejszej
Top