klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych 2020

  • Szczegółowa klasyfikacja dochodów
    Szczegółowa klasyfikacja dochodów
    Dodany: 2020-01-17 | Kategoria: Klasyfikacje | Komentarze: 1

    Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów ODDK. Celem artykułu jest powiększenie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie użyteczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych zysków i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności.


Top