jakie środki trwałe można amortyzować jednorazowo

  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
    Prowadzenie ewidencji środków trwałych
    Dodany: 2020-01-20 | Kategoria: Środki trwałe | Komentarze: 1

    Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne również zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a również pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji także kwota rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki.


Top