spółki akcyjne

img

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KomentarzSpółka z o.o. Komentarz zawiera peryfraza przepisów regulujących tematykę związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a podobnie jej rozwiązaniem i likwidacją. Powyższe przepisy obejmują artykuły 151–300 Kodeksu spółek handlowych. Niezaprzeczalnym walorem artykule jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących poszczególnych zadań połączonych z wszystkimi etapami funkcjonowania spółki z o.o. Autor, będący wybitnym specjalistą w obszarze prawa handlowego, wnikliwie opisuje poszczególne zagadnienia powiązane z funkcjonowaniem spółki z o. o. W szczególności naświetla propozycje rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek kapitałowych. Systematyzuje wiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problematyczne zagadnienia, które mogą się pojawić przy stosowaniu omawianych artykułów prawa. Komentarz został wzbogacony cenną analizą orzecznictwa. W szczególności są to orzeczenia wydane przez Sąd Najwyższy oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Lektura w sposób wszechstronny ukazuje użyteczne aspekty zastosowania przepisów o spółce z o.o. i na skutek temu stanowi doskonałe narzędzie pracy dla radców prawnych, mecenasów obsługujących uczestników obrotu gospodarczego, sędziów i prokuratorów zajmujących się sprawami gospodarczymi oraz aplikantów, a zarówno ambitnych studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

  • Zasady ewidencji dodatkowego wynagrodzenia Zasady ewidencji dodatkowego wynagrodzenia
  • Art wyjaśni kogo obowiązują krajowe standardy rachunkowości Art wyjaśni kogo obowiązują krajowe standardy rachunkowości
  • Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości
  • Uwarunkowania podnajmu oraz działanie czasowego wstrzymania Uwarunkowania podnajmu oraz działanie czasowego wstrzymania
  • Tarcza antykryzysowa 40 zakres najważniejszych Tarcza antykryzysowa 40 zakres najważniejszych
Top