ustawą z 16122016 r Przepisy wprowadzające

ustawą z 16122016 r Przepisy wprowadzające

Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz odróżnia się od innych artykule o spółkach kto reprezentuje spółkę komandytowo akcyjną szczegółową strukturą wewnętrzną z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Komentarz stanowi wnikliwe wyrażenie omowne artykułów 151–226 KSH, tj. zadań dotyczących:

powstania spółki z o. o.; praw i obowiązków wspólników; organów spółki (zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej). Komentarz prezentuje i drobiazgowo omawia najnowsze orzeczenia trybunałów powszechnych i Sądu Najwyższego dotyczące omawianej problematyki, a także dotychczasowy twórczość doktryny prawa. W komentarzu uwzględniono wszystkie ostatnie przemiany legislacyjne w omawianym zakresie, zarówno te wprowadzone: ustawą z 5.9.2016 o usługach zaufania także identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), której zadaniem jest wydanie artykułów w odniesieniu do kwestii wskazanych przez rozporządzenie Nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym także uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) zastąpienie dotychczasowego pojęcia „bezpieczny sygnatura elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” pojęciem wskazanym w eIDAS „kwalifikowany podpis elektroniczny” (wejście w życie 7.10.2016 r.);

ustawą z 16.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), jaka wprowadziła przepisy dotyczące m.in. możliwości określenia w uchwale wspólników innymi słowy w umowie spółki wymagań jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki również możliwości przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego poprzez radę nadzorczą na podstawie uchwały wspólników czyli umowy spółki, w przypadku gdy to ten organ powołuje członka zarządu (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), jaka wprowadziła przemiany dostosowujące do zmian wprowadzonych w ustawie – Kodeks cywilny w zakresie prokury dodatkowo uzupełniła przepisy o wprowadzenie obowiązku członka zarządu ujawnienia na forum zarządu sprzeczności interesów spółki kapitałowej z interesami członka zarządu lub osób mu bliskich (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich także nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), której celem jest transpozycja do krajowego porządku prawnego postanowień innowacyjnych kodeksów prawa UE z obszaru audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zastępującą dyrektywę 2006/43/WE również rozporządzenie 537/2014 (wejście w życie 21.6.2017 r.); ustawą z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego także ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym względnie podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Ponadto przez niniejszej ustawy nie tylko umowa spółki, pomimo tego również dołączana do niej lista wspólników dodatkowo oświadczenie o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego mogą być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (wejście w życie 13.7.2017 r.).

Komentarze: 3


noavatar.png
pranie brudnych pieniędzy co to jest 2019-12-11

Grzechotanie dobrych informacji można znaleźć na blogu. "Trzeba się tego nauczyć, jeśli zaczniesz czuć się dobrze, wszystko będzie w porządku". przez Rubena Studdarda.

noavatar.png
autor publikacji prasowych 2020-05-20

Bardzo interesujący temat, dziękuję za oddanie. "Przyjaźń, która może się zakończyć, nigdy nie była prawdziwa". przez Saint Jerome.

noavatar.png
Wilhelmina Blanko 2020-06-06

Ładny post. Po prostu natknąłem się na Twój blog i chciałem powiedzieć, że naprawdę cieszyłem się przeglądaniem postów z bloga. W każdym razie będę subskrybować Twój kanał rss i mam nadzieję, że wkrótce napiszesz!

Top