rejestracja spółki komandytowej

img

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aspekty praktyczne. Artykuł internetowy zwraca uwagę na rzeczowe aspekty działania zarządu w spółce z o.o. i wyjaśnia normy złączone z funkcjonowaniem zarządu - jako organu osoby prawnej. Autor stara się rozwiać wątpliwości interpretacyjne występujące na styku stosowania artykułów Kodeksu spółek handlowych oraz kodeksów zawartych w innych aktach prawnych, w tym w Kodeksie cywilnym. Odnosi się to szczególnie do praktycznych aspektów współdziałania członków zarządu z prokurentem przy reprezentowaniu spółki z o.o. W opracowaniu wskazuje się na dopuszczalne metody wykładni dodatkowo stosowania przepisów odnoszących się do zarządu spółki z o.o. Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki. W lekturze zaprezentowano organizację spółek kapitałowych dodatkowo osobowych. Pisarze omawiają również zagadnienia ogólne – możliwe modele organizacji spółek – w jaki sposób i materie szczegółowe, takie jak pozycja, usytuowanie i wzajemne stosunki organów spółki i ich członków, podział kompetencji zarządczych i nadzorczych, sytuacja prawna wspólników i akcjonariuszy, odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki. Uwzględniono także specyfikę omawianej problematyki w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, a również w spółkach publicznych.

  • Akta personalne wzór sąd o pracy Akta personalne wzór sąd o pracy
  • Zasady ewidencji dodatkowego wynagrodzenia Zasady ewidencji dodatkowego wynagrodzenia
  • Nowelizacja KSH Zbywalność akcji Nowelizacja KSH Zbywalność akcji
  • Komentarz do ewidencji operacji księgowań Komentarz do ewidencji operacji księgowań
  • Rachunkowość finansowa  Funkcje Rachunkowość finansowa Funkcje
Top