kiedy wypłata świadczenia postojowego w Tarcza

kiedy wypłata świadczenia postojowego w Tarcza

kiedy wypłata świadczenia postojowego w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą opierać się świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie przez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe dla kogo? Do tej pory w zakresie obowiązujących kodeksów przedsiębiorcy, jacy w związku ze wzrostem zachorowalności na COVID-19 spotkali się z trudnościami finansowymi, mogli skorzystać z: odroczenia terminu płatności składek, układu ratalnego, umorzenia należności składek. Jak wprzódy wiadomo, omawiane rozwiązania są niewystarczające. Dlatego Tarcza antykryzysowa wprowadza pomoc w postaci świadczenia postojowego dla w najwyższym stopniu zagrożonych, czyli dla osób: prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki same za siebie; wykonujących pracę na podstawie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia; umowy o dzieło. Świadczenie postojowe mogą przyjąć osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas gdy są: obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej czyli obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli Konfederacji Szwajcarskiej. prawo pobytu czyli prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcami, jacy prawnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby przyjąć świadczenie postojowe? Przede wszystkim świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie koronawirusa wystąpił przestój w prowadzeniu działalności. Będzie ono skierowane do ww. osób, wyłącznie gdy nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe w całej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy: nie zawiesiła ona czy świadczenie postojowe jest opodatkowane działalności gospodarczej dodatkowo jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był: niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o co najmniej świadczenie postojowe ile razy można otrzymać 15% dodatkowo nie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5 227 zł. x 300% = 15 681 zł); zawiesiła ona działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.

Komentarze: 1


noavatar.png
Bogumił Brzeziński autor prawa podatkowego 2020-06-07

Zwykle nie czytam artykułu na blogach, ale chciałbym powiedzieć, że ten tekst bardzo mnie zmusił, bym na to spojrzał! Twój styl pisania mnie zdziwił. Dzięki, bardzo dobry artykuł.

Top