koszty spółki zoo

img

Uzupełnieniem artykułu Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego na której odkryją się m.in. : wzory umowy spółki komunalnej, wzory uchwał rady gminy (miasta) o powołaniu spółki, przekształceniu zakładu budżetowego, w sprawie zasad wnoszenia wkładów do spółki, powierzenia spółce wykonania zadania własnego, zarządzenia organu wykonawczego w sprawie nadzoru na spółkami samorządowymi, wzory uchwał zgromadzenia wspólników dotyczące sprawozdań finansowych, absolutoriów na rzecz członków organów, oraz wyboru członków rady nadzorczej, wzory uchwał organów spółki spojone z wynagrodzeniami w spółce, wzór kontraktu menadżerskiego, wzór uchwały prywatyzacyjnej. Przekształcanie spółek handlowych z wzorcową dokumentację w procesie przekształcania spółek handlowych Instruktaż, który krok po kroku przeprowadzi czytelnika po arkanach przekształceń spółek handlowych.

Od planu przekształcenia i dokumentacji finansowej do planu, roli biegłego, rozliczeń z wspólnikami nieuczestniczącymi w przekształceniu, obowiązków ogłoszeniowych po wnikliwe informację nt. poszczególnych rodzajów przekształceń. Całość poparta gotowymi wzorami z przykładowymi danymi. Artykule o spółkach towarzyszy suplement cd (w formacie MS Word), który umożliwi edycję, zapis również wydruk prezentowanych wzorów umów, uchwał, protokołów, oświadczeń również wniosków KRS

  • Istota i pragnienie coachingowego Istota i pragnienie coachingowego
  • czy skarbnik może i w jakim obszarze udzielać upoważnienia czy skarbnik może i w jakim obszarze udzielać upoważnienia
  • Ceny transferowe Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT Ceny transferowe Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT
  • nadzór właścicielski kghm przedsiębiorstwo nadzór właścicielski kghm przedsiębiorstwo
  • Nowelizacja KSH Obowiązki podmiotu Nowelizacja KSH Obowiązki podmiotu
Top