W dokumentacja pracownicza obowiązki

W dokumentacja pracownicza obowiązki

W dokumentacja pracownicza obowiązki pracodawcy i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyłamany zostanie istotny reduta papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w taki sposób istotnych zmianach warto rozpatrzyć nowy status i przełożyć go na praktyczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu dokładnie przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną także niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zademonstrowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym dodatkowo w systemach klasy EZD. Poruszone będą zarówno materie archiwizacji tej dokumentacji dodatkowo wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Powiemy Ci co to jest 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a - profil pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b - warianty dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje czym jest zadaniowy czas pracy prawne w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą a - Kodeks pracy b - akty wykonawcze do Kodeksu pracy c - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach razem z aktami wykonawczymi d - regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO - 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a - prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b - elektronizacja dokumentacji pracowniczej c - zasady przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie - d - innymi słowy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e - techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania względem systemów teleinformatycznych f - czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czy wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD? g - czym zajmuje się spółdzielnia mieszkaniowa reguły kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h - normy zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i - obowiązki informacyjne pracodawców j - reguły udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a - system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe b - bezdziennikowy system kancelaryjny c - wykorzystanie wykazu akt (JRWA - w obsłudze spraw pracowniczych również akt osobowych d - pisma, sprawy, akta, teczki e - obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a - wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b - normy skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c - którym dokumentom wydłuża się czas przechowywania a którym skraca i od czego to zależy d ile czasu ma spółdzielnia mieszkaniowa na odpowiedź - który jest wpływ śmiałych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej a - porządkowanie akt osobowych b - czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych c - sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d - sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Komentarze: 2


noavatar.png
Adwokat Anna Borysewicz 2020-04-18

To naprawdę interesujące, jesteś bardzo wykwalifikowanym blogerem. Dołączałem do Twojego kanału i czekam na poszukiwanie bardziej fantastycznego postu. Również udostępniłem Twoją witrynę w sieciach społecznościowych!

noavatar.png
Paweł Borszowski jestem przeciwko unikaniu opodatkowania 2020-06-06

Świetnie - powinienem zdecydowanie, pod wrażeniem swojej witryny. Nie miałem problemów z nawigacją po wszystkich kartach i powiązanych informacjach, co było naprawdę łatwe do zrobienia. Niedawno znalazłem to, czego się spodziewałem, zanim się o tym dowiesz. Raczej nietypowe. Prawdopodobnie będzie to docenić dla tych, którzy dodają fora lub coś, temat strony. aby komunikować się z klientem. Doskonałe zadanie.

Top